Wednesday, 8 March 2017

Brakace

brakace [něm.], vyřazování zvířat z chovu pro nevyhovující zdravotní stav (tuberkulóza, sterilita), užitkovost nebo závažné vady exteriéru, brakická voda [řec.], smíšená voda; z hlediska obsahu solí se nachází na rozmezí mezi mořskou a sladkovodní vodou. Vyskytuje se v místě, kde se sladkovodní řeky vlévají do moře. Brakpan [brekpen], m. v Jihoafr. rep. v Transvaalu, 113 000 obyv. Prům. těžební (zlato), braktea [lat.] viz listen, brakteát [lat. bractea, č. plišek], od

Bufonáda

bufonáda [it.], bufonerie — div. fraška, špiýmovná hra nebo výstup; komický způsob hercova projevu, jehož příznačným rysem je úsilí o co nejvěr-nějši zachycení vnějších charakteristických znaků postavy, sklon k přehánění, prudká vnější dynamičnost. Roz-•šířena zvi. v cirkuse. Vznikla v div. mimů, byla využita commedií delLar-te, pronikla do dramat Mohérových, Goldoniho, Suchovo-Kobylina, Maja-kovského.

Tuesday, 7 March 2017

Podán přehled polit

podán přehled polit, vývoje v ČSR. projednán postup strany v Nár. shromáždění, mez. problémy a činnost strany \ Sociál, internacionále

Bradford

Bradford [bredfrd] Roark, 1896 - 1948, amer. prozaik a dramatik. Napsal úsměvné příběhy z bibl. mytol., tra-vestované do černošského folklóru (Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci).

Aneurin

aneurin [-rín, řec.], vitamin Bi. V.t. thiamin.

3. biol. d. buňky

3. biol. d. buňky, způsob jejího roz-

Bodrog

Bodrog, ř. na V Slovenska a v Maďarsku, pravostranný přítok Tisy u Tokaje, 123 km dlouhý (u nás 16 km), povodí 13 600 km2 (u nás 7217 km2,