Wednesday, 1 March 2017

Diferenciace

diferenciace [dy-, lat.], rozlišení, odlišení, rozlišování; 1. biol. rozrůzňování, jeden ze zákl. principů vývoje organismů postupnou specializací buněk podle struktury, funkce a vzájemných vztahů; 2. genet. proces realizace ge-

No comments:

Post a Comment