Monday, 6 March 2017

Arminius

Arminius [-miny-], okolo 18 př.n.l. až 19 n.l., kníže germ. Cheruskú; sloužil v řim. vojsku a byl řím. občanem; po návratu vyvolal povstání pro;i Římanům, 9 n.l. zničil v Teutoburském lese tři řím. legie; porazil Marobuda.

No comments:

Post a comment