Thursday, 2 March 2017

Dewey

Dewey [ďjuj] John, 1859 — 1952, amer. burž. filozof, sociolog a pedagog; představitel pragmatismu. Tvůrce vlivné varianty pragmatismu-instrumenta-lismu. Poznání redukoval na nástroj, myšlení na druh chování, měřený subjektivní užitečností, determinovanou nakonec biologicky. V pedag. hlásal „učení pomocí činnosti" a pedocentris-mus. Burž. dem. ideologií třídní spolupráce a „meliorismem" (reformním zlepšováním) zdůvodňoval amer. způsob života. Odmítal fašismus, ale útočil i na komunismus.

No comments:

Post a comment