Wednesday, 8 March 2017

Bufonáda

bufonáda [it.], bufonerie — div. fraška, špiýmovná hra nebo výstup; komický způsob hercova projevu, jehož příznačným rysem je úsilí o co nejvěr-nějši zachycení vnějších charakteristických znaků postavy, sklon k přehánění, prudká vnější dynamičnost. Roz-•šířena zvi. v cirkuse. Vznikla v div. mimů, byla využita commedií delLar-te, pronikla do dramat Mohérových, Goldoniho, Suchovo-Kobylina, Maja-kovského.

No comments:

Post a comment