Tuesday, 7 March 2017

Bradford

Bradford [bredfrd] Roark, 1896 - 1948, amer. prozaik a dramatik. Napsal úsměvné příběhy z bibl. mytol., tra-vestované do černošského folklóru (Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci).

No comments:

Post a comment