Monday, 6 March 2017

Diktyogeoeze

diktyogeoeze [dy-, řec.], tektonické pohyby, probíhající na pozadí epiroge-netických pohybů, jež však máji neměnnou tendenci a vedou ke vzniku velkých trvalých struktur, jako jsou velká vyklenutí pohoří, prahy a žlaby v geosynklinálách. Příbuzné jsou akroorogeneze, epirogeneze, orogeneze.

No comments:

Post a comment