Friday, 3 March 2017

Bouda

bouda, tradiční název jednotky horského osídlení, sestávající z několika stavení v sev. a vých. Cechách, hl. v Krkonoších; též název některých tur. chat.

No comments:

Post a Comment