Friday, 3 March 2017

Dánská hudba

dánská hudba, lid. d. h. je velmi stará. Umělá byla pěstována na dvorech feudálů, převláda] niz., fr. a něm. vliv. Vlastní d. h. se rozvinula až v 19.st. (Gade, Nielsen). Ve 20.st. se bohatě stylové rozrůznila, rozvinul se koncertní život, hud. Školství i bud. organizace.

No comments:

Post a comment