Wednesday, 8 March 2017

Brakace

brakace [něm.], vyřazování zvířat z chovu pro nevyhovující zdravotní stav (tuberkulóza, sterilita), užitkovost nebo závažné vady exteriéru, brakická voda [řec.], smíšená voda; z hlediska obsahu solí se nachází na rozmezí mezi mořskou a sladkovodní vodou. Vyskytuje se v místě, kde se sladkovodní řeky vlévají do moře. Brakpan [brekpen], m. v Jihoafr. rep. v Transvaalu, 113 000 obyv. Prům. těžební (zlato), braktea [lat.] viz listen, brakteát [lat. bractea, č. plišek], od

No comments:

Post a comment