Monday, 6 March 2017

Dividenda

dividenda [dy-, lat.], důchod, který dostává majitel akcií. Jeho zdrojem je ta část zisku, která zůstane po odečtení části na zvýšení akciového kapitálu, dále po dotaci rezervních fondů a po výplatě odměn vedoucím pracovníkům.

No comments:

Post a comment