Saturday, 4 March 2017

Bizet

Bizet [-ze] Georges, 1838 — 1875, fr. skladatel; autor oper (Carmen, Lovci perel, Džamilé), orchestrálních svit {Arelatka, Roma), operety (Doktor Miracle), klavírních a jiných děl. Bizmayer Ignác. * 1922, sl. sochař a keramik čerpající z habánské tradice; žánrové figurky, jánošikovské motivy, větší cykly (Vinařský rok). Z.um. (1972).

No comments:

Post a comment