Friday, 3 March 2017

Didot

didot [dy-], název antikvového tiskového písma zavedeného 1757 ve Francii jeho tvůrcem Didotem. Mělo velké rozdíly mezi tlustými a slabými tahy, bylo jasné a pravidelné. Stále se používá.

No comments:

Post a Comment