Sunday, 5 March 2017

Bod vadnuti

bod vadnuti, vlhkostní rozmezí v půdě, při němž je voda v půdě poutána takovými silami, že ji nemohou rostl, přijímat; turgor klesá a rostl, vadne, bod varu viz teplota varu.

No comments:

Post a Comment